CoachHub – global undersökning: Coachingtrender 2023

GCBS_Infographic_Hubspot LP_Asset_Phone mockup_SV

 

Resultaten från denna omfattande globala undersökning ger insikter om de viktigaste prioriteringarna och verksamhetsförändringarna som inköpare av coachinglösningar ställs inför, samt vilka utmaningar och möjligheter de förväntar sig av sina coachinglösningar.

Resultaten ger även en inblick i framtidens coachingupplägg vad gäller förväntade användningsfallsprioriteringar och inriktning för coachinginnovationer som artificiell intelligens (AI) och virtuell verklighet (VR).

Avslutningsvis omfattar rapporten de faktorer som påverkar inköpsprocessen för coachinglösningar, inklusive utökad åtkomst, budgetöverväganden och övergripande effekt.

Den här rapporten innehåller insikter och analyser kring hur olika organisationer utvärderar coaching som en strategisk lösning på aktuella och framtida verksamhetsutmaningar, bland annat:

  • Globala verksamhetsförändringar: navigera i digital transformation och kulturella förändringar
  • Coachingtrender: ledarskapsutveckling på flera nivåer för att tillgodose dagens och morgondagens behov
  • Budget och effekt: utöka investeringar och spåra effekten av coaching