Forskningsstudie

Affärstrender inom coaching 2023

Vår globala rapport bekräftar den avgörande roll som coaching spelar för att forma framtidens arbete.

GCBS_Infographic_Preview-Image_SV.jpg

Det här får du lära dig:

6min

Globala verksamhetsförändringar och viktiga prioriteringar i det aktuella affärsklimatet.

Hur coaching skulle kunna vara ett stöd inför dessa utmaningar – 2023 och framåt.

Globala coachingtrender inom olika branscher och förväntade användningsfall.

Investerings- och budgetöverväganden för coachinköpare och hur coachingens påverkan mäts.