Faktabladet

Coaching som en viktig faktor för framgång inom organisatorisk transformation

Coaching ger det stöd som krävs för de anställda när de står inför komplicerade förändringar och inser fördelarna med organisatorisk transformation.

WP_Org-Transformation_Mockup_SV (1)

Det här får du lära dig:

8min

Vad är organisatorisk transformation

Hur digitala, kulturella och verksamhetstransformationer påverkar människor

Varför coaching ökar framgången vid förändringsinitiativ

Fallstudier från organisationer som framgångsrikt använt coaching för att uppnå bestående förändringar.