Vrouwelijk leiderschap op de werkplek

Meningen en ervaringen

NL - E-book - Women Leadership in the Workplace - Phone mockup

 

Op dit moment zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in belangrijke posities binnen bedrijven. Volgens het jaarlijkse onderzoek van LeanIn & McKinsey was in 2019 gemiddeld 21% van de leden van
het dagelijks bestuur van bedrijven vrouw.

Om deze kloof te dichten en meer gelijkheid te bereiken, moeten bedrijven, en vooral hun HR-afdelingen, actie ondernemen. Dit engagement van organisaties zal een opwaartse spiraal op gang brengen, aangezien het verband tussen de aanwezigheid van vrouwen in managementteams en de prestaties van bedrijven al vele malen is aangetoond.

Welke hefbomen dienen in deze context te worden geactiveerd om vrouwen te ondersteunen en hen in staat te stellen hun potentieel te ontplooien?

Ontdek in deze verzameling interviews en getuigenissen:

De persoonlijke getuigenissen van drie vrouwen met inspirerende loopbanen

Een getuigenis van Nexans, dat het initiatief "Vrouwen bij Nexans" heeft gelanceerd in het kader van haar beleid om de diversiteit binnen de groep te ontwikkelen